Съвети как - и съвети - разширяване на черупката на разклонителя