Начин на работа и съвети - Състояние на интернет връзката