Начин на употреба и съвети - колко време се изразходва батерията на лаптопа