Комплекси (д) imente

Какво имаш предвид? Никой ли не ме "допълва"? Все има кой...да мисли и за мен...