Рег. За внос files в редактора на системния регистър

Бутон "Нагоре" горе