Как да и съвети - как да преместите инсталационната папка за приложения