Google премахва Gmail от Beta

Съобщението, направено вчера от Google като Gmail и останалите услуги на Google Apps (Google Calendar, Google Docs и Google ...