Начин на работа и съвети - Получете информация за a file на Mac