Цифровия си живот, Anywhere

Намерих нещо хубаво и полезно за тези, които пътуват и трябва да използват компютър, различен от личния си. …

Нощ с ...

... Google, където открих нови услуги, за които нямах представа. До вечерта не ми бяха чужди...