Начин на употреба и съвети - File Протокол за трансфер (FTP)