Начин на употреба и съвети - протокол за прехвърляне на файлове (FTP)