Как да и съвети - Препращайте съобщения във мобилното приложение на Facebook