Принудително спрете всички стартирани процеси в Windows

Бутон "Нагоре" горе