Как да, съвети, хакове и функции

OS X Font Book

1 публикуване
Виж повече

Шрифтът Cambria / Calibri не е наличен в OS X. Той беше заменен с Times New Roman.

По дефиниция шрифтът представлява графичния стил на дигиталното писане. Буквите, цифрите, символите и другите знаци са дефинирани ...