Начин на употреба и съвети - използвайте desktopняколко часа