Съвети как да коригирате неправилни конфигурации на услуги