Внимание! Нова уязвимост, открита в Windows XP да Windows Server 2003 (Помощ и поддръжка Center недостатък)

Windows XP Logo Hero

Наскоро бе открита нова уязвимост, която заплашва потребителите Windows XP да Windows Server 2003: чрез него всеки може да изпълнява отдалечени команди или приложения на тези системи. Наскоро откритата уязвимост е тясно свързана с помощта и поддръжката C.enter in Windows XP да Windows Server 2003, по-точно как се обработват ... Прочети повече