Начин на работа и съвети - фиксирайте живота на батерията