Начин на употреба и съвети - fileсистемен bootcode