Решаване на грешки - Error създаване installer

Windows XP Logo Hero

System не може да намери посочения път или Error създаване installer са две грешки, типични за операционните системи Windows XP. Тези грешки ни пречат да инсталираме почти всяко приложение. Има случаи, когато Winamp или Yahoo! Messenger и грешката възникна при стартиране на инсталацията "Error създаване installЪр “. Отстраняване на неизправности "Error създаване installами “ Прочети повече