Начин на работа и съвети - прекратяване на процесите, които блокират files