Начин на работа и съвети - Активиране на диспечера на задачите