Начин на употреба и съвети - активирайте редактора на системния регистър