Начин на работа и съвети - осигурете пълна прозрачност на стъклото