Начин на работа и съвети - активиране-деактивиране на услугата