Начин на работа и съвети - чувствителност към влачене и пускане