Начин на употреба и съвети - неприсъединявайте изтеглянето file видове