Taskhost.exe (Generic Host Process)

Taskhost.exe (хост процес за Windows Задачи) е системен процес, интегриран от Microsoft в операционната система Windows 7. ...