Инструкции и съвети - .DLL File

Download: MSVBVM60.DLL

Виждал съм, че има много хора, които имат главоболия с файла MSVBVM60.DLL. Липса / изчезване ...