Показване на честотната лента в Windows

Бутон "Нагоре" горе