Начин на употреба и съвети - забранете използването на usb устройства