Начин на работа и съвети - Деактивиране на мениджъра на задачи