Начин на работа и съвети - Деактивиране на бутона за изключване на екрана за влизане