Как да & Съвети - Деактивирайте полето за търсене от лентата на задачите в Windows 10