Начин на употреба и съвети - Деактивиране на root потребител в OS X