Начин на работа и съвети - Деактивирайте бутона за разкриване на парола