Инструкции и съвети - Деактивирайте фиксирането към началния екран