Начин на работа и съвети - Деактивиране на началния екран на Office 2013