Начин на работа и съвети - Деактивиране на лаптопа на кайборда