Начин на употреба и съвети - Деактивиране на влачене и пускане