Начин на употреба и съвети - деактивиране Command Prompt in Windows