Как да и съвети - Деактивирайте автоматичните задачи в Windows 8