Начин на работа и съвети - Деактивирайте автоматичната поддръжка в Windows 8