Начин на употреба Съвети - DFU режим (актуализация на фърмуера на устройството)