Начин на работа и съвети - Деактивиране на червена линия