Как да & Съвети - изтрийте остатъците от приложения