Дефрагментиране и оптимизиране на системата автоматично, когато влиза в празен

Windows Съвети Blue Hero 4

С течение на времето всеки компютър работи все по-силно и по-трудно, отколкото когато е бил нов, износването на твърдия диск и промяната на данни (добавяне / изтриване / преместване) на него са две от най-честите причини за престой. За да се уверят, че и те не ни почитат с това присъствие ... Прочети повече