Разберете кога, къде и всеки път, когато четат имейли WhoReadMe

Когато изпращаме имейли, всички сме любопитни да разберем дали са прочетени, кога са прочетени, откъде са прочетени и, защо не, колко пъти са прочетени. WhoReadMe е безплатна услуга, която ни помага да задоволим тези малки (или големи) любопитства, като ни изпраща обобщен отчет за часа (и часовата зона) ... Прочети повече