Начин на употреба и съвети - Cyber-Shot

A Weekend

Синая (втора част на 2007: D) ... Същата необичайна топлина за този период, както е сега ...