Форматиране на клетки в Excel таблици

Excel 1 Герой 1

Появата на информация в клетките на електронна таблица може да бъде променена с помощта на командата Форматиране на клетки. Когато стартирате тази команда, на екрана се появява диалоговият прозорец Форматиране на клетки.Съдържанието на полето варира в зависимост от бутона, избран в горната част на прозореца. Възможните опции са: • Номер - за промяна на формата на номера • Подравняване - към ... Прочети повече