Като влезем в безопасен режим

Бутон "Нагоре" горе