Начин на работа и съвети - разбит WordPress wp_options